La Volta Menorca BTT transcorre i travessa diferents espais naturals protegits amb figures de Xarxa Natura 2000: ZEPA, LIC i a més algunes com ANEIS (Àrea Natural d’Especial Interès), on s’han de tenir especial cura de respecte ambiental en el moment de passar i atendre les senyalitzacions i indicacions donades per la organització. Apart s’inclou aquí informació detallada de que son aquestes zones i els seus hàbitats:

QUE ÉS XARXA NATURA 2000 ?

És una xarxa ecològica europea integrada per llocs d’importància comunitaria (LIC) i zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). La declaració d’aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu (hábitats naturals, fauna i flora silvestres) tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

Més informació a: https://xarxanatura.es

QUE ÉS UN LIC (Lloc d’Importància Comunitària)?
És una figura de protecció que té per missió la conservació dels habitats naturals, així com la fauna i flora silvestres.

QUE ÉS UN ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus)?

És una figura de protecció que protegeix les aus, els seus ous, nius i habitats.

Espais d'interès per on passen les rutes: