Reglament de la 14 Volta Menorca BTT

 1. Podran participar tots els aficionats al ciclisme majors de 15 anys o que els compleixin dins del 2019.
 2. La VOLTA A MENORCA BTT no és una prova competitiva i està autoritzada per la FCIB i les autoritats locals pertinents.
 3. Els avituallaments en ruta aniran a càrrec de l'organització.
 4. Els participants hauran de portar les bicicletes en bones condicions i les eines bàsiques que els permetin solucionar per si sols avaries simples (pneumàtic foradat, etc.) sense l'organització. Aquesta comptarà amb una furgoneta i mecànic per a l'assistència tècnica de les avaries més greus durant el desenvolupament de la prova, les peces de recanvi hauran de pagar. La patilla, depèn de cada marca de bicicleta i el millor és portar-ne una de recanvi.
 5. És obligatori l'ús de casc rígid durant tot el desenvolupament de la prova.
 6. Els participants hauran de seguir en tot moment les instruccions dels guies de la Penya Ciclista Ciutadella, no desviar-se en cap moment dels itineraris marcats i no sobrepassar mai el membre de l'organització que obre la prova.
 7. En els trams de la prova que discorrin per carreteres obertes al trànsit s'han de complir estrictament les normes de seguretat viària del codi de circulació.
 8. Els participants hauran de portar en lloc visible durant tot el transcurs de la prova el dorsal i la placa que els proporcionarà l'organització.
 9. Els participants més experts i hàbils hauran de respectar la prudència dels seus companys (sobretot en les baixades més fortes).
 10. Amb la signatura del full d'inscripció, els participants admeten que la PCC pugui fer ús de la seva imatge en qualsevol format, gràfic o digital.
 11. Els participants es comprometen a ser respectuosos amb el medi ambient no deixant cap tipus de residu en el seu entorn, no trencar plantes, intentar no espantar els animals i procurar no cridar innecessàriament.
 12. El fet d'estar inscrit en la prova comporta l'acceptació d'aquest reglament.
 13. No es permet la participació en la prova de cap ciclista que no estigui inscrit prèviament.
 14. L'organització no es fa responsable dels ciclistes que no es troben en el lloc de sortida a l'hora indicada per al control de signatures.
 15. L'incompliment de qualsevol dels apartats d'aquest reglament autoritza a l'organització a excloure de la prova a l'infractor.
 16. L'organització es reserva el dret a efectuar els canvis que consideri oportuns en el programa d'activitats per al millor desenvolupament de la prova.

Normes generals i de respecte mediambiental

 • Recordau en tot moment que no es tracta d’una prova competitiva i procurau gaudir al màxim de l’entorn natural, paisatgístic i humà.
 • Portau telèfon mòbil amb el número memoritzat del director de ruta: 644 87 81 94 (Manel Mascaró) i del responsable de control i seguretat: 696 30 65 74 (Pere Ferrer)
 • És obligatori complir els rètols i senyals de protecció mediambiental i seguretat que ha situat l’organització.
 • Transitau única i exclusivament per on estigui senyalitzat. Baix cap circumstància heu de deixar el traçat previst.
 • En les zones de baixada moderau la velocitat procurant no fer frenades, ni derrapades.
 • Quan passeu per zones senyalitzades com a XARXA NATURA 2000, no heu de sortir en cap moment del camí, heu de mantenir una actitud silenciosa, evitant derrapatges i xaragalls. A més d’aquestes normes quan veieu una zona senyalitzada amb el rètol ZONA NATURAL FRÀGIL també heu de passar d’un en un i moderar la velocitat.
 • Senyal tram a peu Quan torbeu aquest senyal s’ha de fer el tram a peu.
 • Quan s’hagi de creuar una platja es farà sempre per la vora del mar, per la zona habitualment batuda per les onades. Posau molt d’esment en baixar de la bicicleta en les zones dunars i d’arena solta que sempre estaran senyalitzades.
 • Sortiu ben proveïts d’aigua i havent berenat, ja que l’organització només proporcionarà avituallament als llocs prevists.
 • A les zones d’avituallament sempre hi torbareu bosses per dispositar-hi les deixalles. Seran de colors diferents per facilitar una recollida selectiva. No llenceu cap tipus de residus al medi natural. Tampoc residus orgànics (clovelles de fruita, ...) Si portau aliments amb embolcall, heu de retolar-hi el núm. de dorsal. Deixeu l’entorn tan net com l’haureu trobat.
 • Recordau que l’ús del casc rígid és obligatori durant tota la prova i es recomana portar sempre guants i ulleres de protecció.
 • Portau la bicicleta neta, revisada i greixada i en bon estat de funcionament. No greixeu mai la bicicleta durant la ruta.
 • Portau eines bàsiques i dues cambres de recanvi per poder solucionar pneumàtics foradats i altres avaries lleus. Recomanam portar també una “patilla” de recanvi.
 • No podeu equipar pneumàtics amb tacs agressius. Equipeu amb pneumàtics amb un valor de TPI elevat (igual o superior a 60 TPI).
 • No vos obsessioneu per ocupar les primeres posicions, intentau mantenir prou distància entre els participants per tal de poder gaudir tots dels single-traks més tècnics.
 • Hi haurà repartits entre els participants, uns 70 guies que podreu reconèixer pel mallot de vaca que portaran. Heu de seguir en tot moment les seves instruccions, facilitar-los la tasca cedint-los el pas per tal que puguin desenvolupar la seva feina i podeu dirigir-vos a ells per a qualsevol dubte o problema que pugui sorgir.
 • En les vies obertes al trànsit, seguiu en tot moment les normes del codi de circulació.
 • Si per algun motiu un participant decideix abandonar la marxa, ho ha de comunicar a algun dels guies o a un membre de l’organització.
 • Circulau sempre respectant els companys ciclistes i altres possibles usuaris dels camins. Recordau que sempre heu de cedir el pas als usuaris que vagin a peu.
 • Sigueu molt respectuosos amb el medi ambient, no deixant cap tipus de residu, no trepitjant plantes, no espanteu els animals, ni crideu innecessàriament.
 • L’assistència tècnica de la Volta té la funció de solucionar possibles avaries greus per tal que els participants que les sofreixin puguin acabar al Volta. No entra dins les seves funcions: Substituir pneumàtics foradats, revisar, netejar, greixar la bicicleta, ni solucionar avaries abans o després de les etapes. Les peces de recanvi s’hauran d’abonar. El servei d’assistència tècnica estarà operatiu només durant la ruta.
 • Si en algun moment l’organització comprova que alguns dels ciclistes no poden acomplir els horaris prevists, per raons de seguretat es farà retallar el recorregut. En aquests casos, els participants aniran acompanyats per guies de l’organització.
 • Durant la festa de cloenda es sortejaran nombrosos regals. A aquest sorteig només hi tenen dret els participants inscrits que assisteixin a la festa.
 • Algunes de les zones per on es passarà durant la Volta són propietats privades, camins que normalment estan tancats i per on només s’hi pot passar amb el permís dels propietaris. També hi ha zones que pel seu elevat grau de protecció, requereixen autorització de l’administració per poder circular en bicicleta. Des de l’organització de la VOLTA MENORCA BTT hem tramitat i aconseguit tots aquests permisos per passar-hi única i exclusivament durant la celebració de la Volta.
 • No perdeu en cap moment l’alegria i el bon humor.

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES PER A E-BIKES

Davant la creixent participació de bikers que s’inscriuen a la Volta amb una bicicleta amb assistència elèctrica (e-Bike) i conscients que una conducció agressiva amb aquest tipus de velo pot causar un major impacte en el terreny pel qual han de transcorre les rutes de la 14a Volta a Menorca BTT, ens veiem amb la necessitat d’establir unes normes específiques pels inscrits que vulguin participar a la Volta amb una e-bike:

Participar a la Volta amb una e-bike, implica necessàriament tenir una conducció tranquil·la, moderant la velocitat en tots els trams i no ocupant les posicions davanteres del grup ciclista en cap de les rutes programades

A pesar que és una obligació per a tots els participants, especialment les e-bike han d’evitar en tot moment fer derrapades, ja sigui frenant amb destresa en els trams de baixada, traçant les corbes a baixa velocitat o evitant les pèrdues de tracció en els trams de pujada. Per suposat que, com la resta de participants, han de respectar els trams especialment vulnerables baixant de la bicicleta quant així s’indiqui

Han de procurar equipar pneumàtics amb una amplada de roda no major de 2,3” i amb un disseny de tacs el menys agressiu possible.

Han de portar les bateries completament carregades en cada etapa i han de comprovar que la seva capacitat és suficient per fer tota l’etapa de començament a final. Durant les etapes no s’ofereix la possibilitat d’endollar la bateria.

Han de tenir en compte que en totes les etapes hi ha trams no ciclables en els quals la bicicleta s’ha de portar a sobre. Tots els inscrits han de valorar la seva participació sabent de que es poden trobar amb aquestes situacions:
-Pujar o baixar escales.
-Superar pendents molt pronunciats que necessàriament s’han de fer a peu.
-Passar “botadors” en alguna paret seca.
-Superar carreranys molt sinuosos.

Com la resta, han de participar amb el millor humor possible i tenint ben present que el més important és gaudir del paisatge de Menorca i del bon ambient de la Volta.

Penya Ciclista Ciutadella President de la Penya Ciclista Ciutadella