DECLARACIÓ RESPONSABLE covid

consulta en aquest enllaç el que necessites per entrar a Balears

DECLARACIÓ RESPONSABLE covid

Com tots sabeu aquest any, amb motiu de la pandèmia, s’han hagut de prendre una sèrie de mesures per a la prevenció de contagis que faran d’aquesta una Volta “diferent” però més segura i amb el mateix esperit de sempre.

Una d’aquestes mesures que heu de tenir en compte és MOLT IMPORTANT, perquè no s’entregarà cap dorsal sense la presentació prèvia d’una DECLARACIÓ RESPONSABLE emplenada i signada per cada participant.

Per tal d’agilitzar l’acte d’entrega dels dorsals del dia 8, us recomanam que porteu ja aquesta DECLARACIÓ RESPONSABLE descarregant el model adjunt emplenada i signada de casa. Recordau que és un document imprescindible també si algú pretén recollir el dorsal d’algun company.

En qualsevol cas, l’organització disposarà de models impresos que podreu emplenar i signar en el moment de la recollida del dorsal.